ولی جهانی معاون فرهنگی میراث فرهنگی و گردشگری استان :آرامگاه دکتر حشمت در رشت تخریب نشده است

ولی جهانی معاون فرهنگی میراث فرهنگی و گردشگری استان :آرامگاه دکتر حشمت در رشت تخریب نشده است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان اعلام کرد: در جریان نصب المان برای آرامگاه دکتر حشمت از سران نهضت جنگل ، مزار دکتر حشمت تخریب نشده است. جارستان :ولی جهانی افزود: انتشار خبر تخریب مزار دکتر حشمت در فضای مجازی صحت ندارد و نصب المان بر مزار ایشان طی روزهای