پوتین با مسئله اوکراین چه خواهد کرد؟ دعا کنیم پوتین کتاب‌های «چخوف» را نخوانده باشد!

پوتین با مسئله اوکراین چه خواهد کرد؟ دعا کنیم پوتین کتاب‌های «چخوف» را نخوانده باشد!

جارستان : «ملاحظات تاریخی، تا حد زیادی در رویه هایِ اخیر دولت روسیه در قبال اوکراین، ایفای نقش کرده اند. با این حال، در شرایطی که ولادیمیر پوتین به صراحت از ضرورت ایجاد یک امپراطوری بزرگترِ “اسلاویک” سخن می‌گوید، اینطور به نظر می‌رسد که رویه‌های وی (در قبال اوکراین)، تا حدی ریشه در برخی اشتباهات