والتر راسل مید / پوتین از تحقیر کردن روسای جمهوری امریکا لذت می‌برد

والتر راسل مید / پوتین از تحقیر کردن روسای جمهوری امریکا لذت می‌برد

جارستان : این رویکردی قوی به نظر می‌رسد، اما علاقه پوتین آن است که مقام‌های امریکایی را به لفاظی‌های پر زرق و برق و شدید وسوسه کند و سپس با نشان دادن ماهیت توخالی لفاظی‌ها و ادعا‌ها آنان را تحقیر کند. او این نمایش را بار‌ها علیه دولت اوباما اجرا کرد زمانی که اوباما در