🔴۴ وعده شکست‌خورده رئیسی چیست؟

🔴۴ وعده شکست‌خورده رئیسی چیست؟

💬هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفتگو با خبرآنلاین شاخص‌های سوء‌تدبیر در دولت سیزدهم را برشمرد:   🔸شاخص این است که دیدیم سه وزیر خودشان استعفا دادند و رفتند؛ اولی، وزیر رفاه که قرار بود یک میلیون شغل ایجاد کند.   🔸دوم، وزیر راه بود که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن داد.   🔸سوم، وزیر آموزش‌وپرورش