بیژن زنگنه – وزیر نفت- گفت : در مورد گازرسانی با کمبود مالی روبرو هستیم و الا کار را با قدرت ادامه می‌دهیم.

بیژن زنگنه – وزیر نفت- گفت : در مورد گازرسانی با کمبود مالی روبرو هستیم و الا کار را با قدرت ادامه می‌دهیم.

وزیر نفت با تاکید بر لزوم عقد قراردادهای مختلف برای توسعه میدان‌های مشترک درباره قرارداد توتال گفت: توتال نگفته که اگر آمریکایی‌ها اقدامی کنند، ادامه کار نمی‌دهیم بلکه گفته اگر نظام بین الملل تصمیمی گرفت،‌ از آن تبعیت می‌کنیم که این موضع خوبی است. لذا توتال اجرای قراردادهای خود را شروع کرده و قراردادهای دیگر نیز در دستور کار است.