با حکم وزیر کشور؛ محمود قاسمی به سمت فرماندار شهرستان رضوانشهر منصوب شد

با حکم وزیر کشور؛ محمود قاسمی به سمت فرماندار شهرستان رضوانشهر منصوب شد

جارستان: دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی محمود قاسمی را به سمت فرماندار شهرستان رضوانشهر منصوب کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان ؛ در حکم دکتر رحمانی فضلی خطاب به محمود قاسمی آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم گیلان به سمت فرماندار شهرستان رضوانشهر منصوب می‌شوید.امید