وزیر کشور خبر داد؛ پیشنهاد جریمه برای متخلفین کرونایی در تهران/ بررسی مواد اولیه تولید و نحوه توزیع ماسک

وزیر کشور خبر داد؛ پیشنهاد جریمه برای متخلفین کرونایی در تهران/ بررسی مواد اولیه تولید و نحوه توزیع ماسک

جارستان به نقل از ایسنا؛ وزیر کشور از ارائه پیشنهاد جریمه برای متخلفین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران به عنوان الگو خبر داد و گفت: در صورت تصویب این موضوع در ستاد ملی با روش های اقناع سازی و جذب همراهی مردم این پیشنهاد اجرایی خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری