در دیدار رییس سازمان اورژانس کشور و وزیر ورزش و جوانان مطرح شد؛ تمامی ظرفیت‌ها و امکانات وزارت ورزش و جوانان در اختیار قرارگاه پشتیبانى “شهید حاج قاسم سلیمانى” قرار خواهد گرفت

در دیدار رییس سازمان اورژانس کشور و وزیر ورزش و جوانان مطرح شد؛ تمامی ظرفیت‌ها و امکانات وزارت ورزش و جوانان در اختیار قرارگاه پشتیبانى “شهید حاج قاسم سلیمانى” قرار خواهد گرفت

جارستان: دکتر کولیوند، رییس قرارگاه پشتیبانى طرح آموزش، بیماریابى و جداسازى مدیریت کرونا، به جهت استفاده از ظرفیت و امکانات مجموعه هاى ورزشى، در راستاى توسعه اهداف این قرارگاه با دکتر سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش وبدا، در این دیدار که در محل وزارت ورزش و جوان برگزار