تقویت دوره‌های مهارت آموزی اولویت وزارت علوم

تقویت دوره‌های مهارت آموزی اولویت وزارت علوم

 منصور غلامی با بیان اینکه دانشگاه فنی حرفه‌ای دانشگاه مهارتی است افزود: دوره‌های مهارت آموزی در کوتاهترین زمان دانشجویان را وارد فضای شغلی کرده و فرصت مناسبی را در شاخص‌های فنی کشور ایجاد می‌کند. وی ساماندهی آموزش عالی کشور را مهمترین برنامه وزارت علوم اعلام کرد و گفت: در سال‌های گذشته شاهد کثرت دانشگاه‌ها و