بازدید وزیر راه و شهرسازی از طرح های زیرساختی و توسعه ای منطقه آزاد انزلی

بازدید وزیر راه و شهرسازی از طرح های زیرساختی و توسعه ای منطقه آزاد انزلی

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در حاشیه همایش بین الملل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران در توسعه روابط منطقه ای که به میزبانی این منطقه برگزار شد مهندس محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از طرح های زیرساختی و توسعه ای این