در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا مطرح شد؛ همتی: تامین ارز کشور بدون توجه به منابع مسدود شده خارجی انجام می‌شود

در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا مطرح شد؛ همتی: تامین ارز کشور بدون توجه به منابع مسدود شده خارجی انجام می‌شود

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا، گفت: بانک مرکزی برنامه خود را برای تامین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است. به گزراش روز پنجشنبه، «عبدالناصر همتی» در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: