انتقاد وزیر بهداشت از دولت یک میلیارد ‌دلار کجاست؟

انتقاد وزیر بهداشت از دولت یک میلیارد ‌دلار کجاست؟

جارستان به نقل از شرق: ورود قطعی ویروس کرونا به ایران اول اسفند ۹۸ تأیید شد. یک ماه و هفت روز بعد، وقتی حجم هولناک بحرانی که این ویروس با خودش به کشور آورد، مشخص شد، دولت برای آنچه مهار و مقابله با کرونا اعلام کرد، از مقام معظم رهبری درخواست کرد اجازه داده شود