نماینده وزیر بهداشت: تست تشخیصی سریع کرونا به گیلان داده شده است

نماینده وزیر بهداشت: تست تشخیصی سریع کرونا به گیلان داده شده است

جارستان به نقل از ایرنا؛نماینده وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه در استان گیلان تست تشخیصی سریع “راپید تست” به مقدار لازم در اختیار شبکه بهداشت قرار گرفته است.  بهزاد تدین روز دوشنبه ۱۷ آذر در بازدید از مرکز ۱۶ ساعته  بیماریابی کرونا در انزلی اظهار داشت: بررسی آمار اجرای طرح بیماریابی و غربالگری کرونا (شهید سلیمانی)