وزیر بهداشت: رسیدن از مرز ۵۰۰ مرگ روزانه به کمتر از ۳۰۰ مورد بسیار خشنود کننده‌ بود

وزیر بهداشت: رسیدن از مرز ۵۰۰ مرگ روزانه به کمتر از ۳۰۰ مورد بسیار خشنود کننده‌ بود

جارستان به نقل از ایسنا ؛وزیر بهداشت گفت: گرچه مرگ و بیماری یک شهروند در هر کجای دنیا برای ما ملال آور و دردناک است اما وقتی از مرز ۵۰۰ مورد مرگ و میر روزانه امروز به مرگ و میر کمتر از ۳۰۰ مورد رسیدیم، خبر بسیار خشنود کننده‌ای بود گرچه مرگ ۲۹۴ نفر در