با حکم وزیر اقتصاد؛ حمیدرضا مومنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور شد

با حکم وزیر اقتصاد؛ حمیدرضا مومنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور شد

جارستان به نقل از اعتماد آنلاین؛ حمیدرضا مومنی دبیر منطقه آزاد قشم طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، جانشین مرتضی بانک و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور شد. پس از استعفای مرتضی بانک از دبیر شورای عالی مناطق آزاد، فرهاد دژپسند طی حکمی دبیر منطقه آزاد قشم را جایگزین مرتضی بانک کرد تا پس