اعلام جرم بر علیه وزیر ارتباطات به دلیل فیلتر نکردن اینستاگرام

اعلام جرم بر علیه وزیر ارتباطات به دلیل فیلتر نکردن اینستاگرام

جارستان به نقل از رکنا؛ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت صداوسیما به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به سوالات بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد.