آموزش و پرورش را در حد بنگاه اتومبیل تقلیل ندهید
نقد تند روزنامه جمهوری اسلامی به وزیر آموزش و پرورش؛

آموزش و پرورش را در حد بنگاه اتومبیل تقلیل ندهید

آقای وزیر آموزش و پرورش! اگر نمی توانید کاری بکنید، وزارتخانه را هم در حد بنگاه معاملات ماشین پایین نیاورید پایگاه خبری تحلیلی جارستان/ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ابتدا در تمجید از برخی مدارس غیردولتی که کیفیت آموزشی خوبی دارند، گفت: من