آخرین تمهیدات بازگشایی مدارس از فردا / اولویت با آموزش حضوری است

آخرین تمهیدات بازگشایی مدارس از فردا / اولویت با آموزش حضوری است

جارستان به نقل از ایرنا؛ وزیر آموزش و پرورش آخرین تمهیدات بازگشایی مدارس از فردا را اعلام کرد. محسن حاجی میرزایی با حضور در شبکه خبر درباره علت تغییر در تصمیم گیری برای بازگشایی حضوری مدارس از فردا و در پاسخ به اینکه آیا در اتخاذ این تصمیم تعجیل نکردید؟ اظهار کرد: تصمیمات از دو