به من گفتند سوال از وزیر کشور را پس بگیر تا تایید صلاحیت شوی!
نماینده مجلس:

به من گفتند سوال از وزیر کشور را پس بگیر تا تایید صلاحیت شوی!

پایگاه خبری جارستان / یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به من گفتند سوال از وزیر کشور را پس بگیر تا تایید صلاحیت شوی! سمیه محمودی، نماینده شهرضا در مجلس با بیان این نکته اشاره کرد: دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف