با حکم وزیر کشور؛ محمدمهدی مظفری به سمت فرماندار شهرستان رودسر منصوب شد

با حکم وزیر کشور؛ محمدمهدی مظفری به سمت فرماندار شهرستان رودسر منصوب شد

جارستان: دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی محمدمهدی مظفری را به سمت فرماندار شهرستان رودسر منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استاندار گیلانر؛ در حکم دکتر رحمانی فضلی خطاب به محمدمهدی مظفری آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم گیلان به سمت فرماندار شهرستان رودسر منصوب می‌شوید.امید