♦امیرعبداللهیان عازم ژنو شد

♦امیرعبداللهیان عازم ژنو شد

◀️ وزیر امور خارجه به منظور شرکت در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح، در رأس هیأتی تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.