کرونا ومسابقات بین المللی وزنه برداری رشت ۲۰۲۰

کرونا ومسابقات بین المللی وزنه برداری رشت ۲۰۲۰

کرونا ومسابقات بین المللی وزنه برداری رشت ۲۰۲۰ جارستان_اختصاصی:برگزاری مسابقات وزنه برداری به میزبانی گیلان در بهمن سال ۹۸ وهمزمانی این مسابقات با درگیری کشورچین با بحران کرونا حواشی بسیاری را ایجاد کرد ، شاید اگر کمی زمان برگزاری مسابقات به عقب تر یا جلوتر موکول می شد اینطور بحث مسابقات درگیلان دچار حواشی نمی