آزمون بزرگ نیکفر ، در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید

آزمون بزرگ نیکفر ، در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید

جارستان – در سال ۹۲ تعدادی از وزرایی که گزینه اول ریاست محترم جمهور برای تصدی وزارتخانه ها بودند به دلیل عدم همراهی  مجلس وقت ، موفق به اخذ رای اعتماد نشدند ، که این اتفاق منجر به معرفی گزینه های دوم و سوم و …  که علیرغم شایستگی ،بی شک هماهنگی کمتری با ریاست