استعفایی دیگر در وزارت بهداشت!

استعفایی دیگر در وزارت بهداشت!

جارستان به نقل از راهبرد؛ در پی استعفای ملک‌زاده از معاونت تحقیقات وزیر بهداشت، علی نوبخت، نایب ستاد کرونا هم در شبی که محدودیت‌های کرونایی شروع میشوند، از سمتش استعفا داد. در استعفانامه نوبخت خطاب به دکتر نمکی آمده است:با سلام و احترامبا نهایت تاسف بدینوسیله عدم توفیق همکاری با آن رفیق شفیق را اعلام