۴۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات آستانه اشرفیه توزیع شد

۴۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات آستانه اشرفیه توزیع شد

جارستان:فرماندار آستانه اشرفیه گفت: در کمیته برنامه ریزی این شهرستان ۴۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی در بین دستگاه های اجرایی توزیع شده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا ، حمید رضایی در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اینکه در مقایسه با سال گذشته توزیع اعتبارات در این شهرستان  حدود ۱۲۴