نامه نگاری به سبک کوچکی‌نژاد!+عکس
شانزده سال نامه نوشتن هم یاد نگرفتید؟

نامه نگاری به سبک کوچکی‌نژاد!+عکس

جارستان: گروه سیاسی| هرچه به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم نمایندگان مجلس به تکاپو می‌افتند که با تذکر فراوان خود را فعال نشان دهند. حتما ورزا و دولتمردان هم دست به خودکار نشسته‌اند و در حال پاسخگویی به تذکرات جنابان نماینده هستند! ولی به واقع محتوای بسیاری از این تذکرات خالی است. انگار تنها برای خالی