به مناسبت روز سینما شاگرد آپاراتچی تا خلق اثری برای سینمای ایران

به مناسبت روز سینما شاگرد آپاراتچی تا خلق اثری برای سینمای ایران

جارستان:بیست و یکم شهریورماه در گاهشمار ملی، روز سینماست و بهنام حسین زاده بروجردی، زاده همین روز، سال ۱۳۵۳ در طی مسیر سینمایی از شاگرد آپارتچی در کودکی تا کارگردان کنونی، خالق اثری مرجع از گیلان برای سینمای ایران شد. کتاب پوسترهای سینمایی ایران در رشت منتشر شد. خبری که ایرنای گیلان را بر آن داشت