کیفی سازی ویژگی جشنواره نمایشنامه نویسی گیلان است

کیفی سازی ویژگی جشنواره نمایشنامه نویسی گیلان است

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بیان کرد: کیفی سازی نمایش و شناخت استعداد های نو در حوزه تئاتر بارزترین ویژگی سومین جشنواره آموزشگاهی نمایشنامه نویسی استان است. سید امیر مصباح روز جمعه با بیان اینکه این جشنواره در پاسداشت مفاخر استان تعریف و