چرا ارشاد با نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی مخالف است؟

چرا ارشاد با نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی مخالف است؟

نویسنده: الهام پوسانه جارستان به نقل از زومیت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه‌ای، مخالفت رسمی خود را برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD-ها اعلام کرد. علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۸ شهریور طی نامه‌ای مشروح و ۶ صفحه‌ای به دلایل مخالفت وزارت ارشاد با