خانه سینما گیلان، خانه‌ای روی آب نیست

خانه سینما گیلان، خانه‌ای روی آب نیست

جارستان به نقل از ایرنا؛ گشایش نخستین نمایندگی خانه سینما کشور در گیلان اگرچه از گردباد حوادث و بدخبرهای ۱۳۹۸ در امان نماند اما امروز متولیان امر در آستانه بیست و یکم شهریور ماه که در گاهشمار سرزمینمان روز ملی سینما نام گرفته است، معتقدند افتتاح نمایندگی خانه سینما در رشت خانه ای روی آب