پرواز متفاوت سیمرغ فجر بر فراز گیلان

پرواز متفاوت سیمرغ فجر بر فراز گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ بار دیگر سیمرغ فجر بر فراز آسمان گیلان به پرواز درآمد اما این بار با توجه به دامنگیری جهانی کرونا نحوه اکران متفاوت خواهد بود و گیلانیان همزمانی اکران فیلم های سی و نهمین جشنواره فیلم فجر را از پانزدهم بهمن ماه در سینما ۲۲ بهمن رشت به نحوی متفاوت