مدرس فیزیک دانشگاه آزاد رشت: وزیر علوم در راستای استقلال دانشگاه‌ها گام بردارد

مدرس فیزیک دانشگاه آزاد رشت: وزیر علوم در راستای استقلال دانشگاه‌ها گام بردارد

جارستان:مدرس فیزیک دانشگاه آزاد رشت و تهران شمال اظهار کرد: وزارت علوم به دلیل دارا بودن جایگاه ستادی متولی برنامه‌ریزی علمی کشور بوده و نقش هماهنگ‌ کننده و سیاست‌گذاری ر ا در این زمینه دارد لذا انتظاری که از وزیر علوم می رود این است که در راستای استقلال دانشگاه ها گام بردارد. سعید بابایی