۹۷ مورد تخلف نانوایی های آستانه اشرفیه شناسایی شد

۹۷ مورد تخلف نانوایی های آستانه اشرفیه شناسایی شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت آستانه اشرفیه از شناسایی ۹۷ مورد تخلف نانوایی های این شهرستان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد. محمدرضا حامیان روز یکشنبه با اشاره به اینکه این تعداد تخلف طی اجرای ۷۷۶ مورد بازرسی توسط بازرسان این اداره شناسایی شده افزود: نانوایی های متخلف