۳۴ پرونده تخلف اصناف به تعزیرات حکومتی آستارا ارجاع شد

۳۴ پرونده تخلف اصناف به تعزیرات حکومتی آستارا ارجاع شد

جارستان؛رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بندر آستارا گفت: ۳۴ پرونده تخلف اقتصادی اصناف به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در خرداد ماه تشکیل شد و متخلفان برای جریمه، به اداره تعزیرات حکومتی معرفی‌ شدند. محسن آهنی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در خرداد ماه، هزار و ۹۲۵ بار از واحدهای صنفی بخصوص نانوایی