صنعت گیلان چشم انتظار حمایت دولت سیزدهم

صنعت گیلان چشم انتظار حمایت دولت سیزدهم

جارستان: بخش صنعتی گیلان اگرچه طی چندسال اخیر در زیرسایه آوار مشکلات تحریمی و کرونایی توانست کشور و مردم را یاری کند، اما همانند دیگر نقاط کشور با مشکلاتی قدیمی و جدید مواجه است که امید دارد با حمایت، تصمیمات و سیاست های دولت سیزدهم برطرف شود. به گزارش ایرنا، با تشدید تحریم های ظالمانه