آیا لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال واقعی است!؟

آیا لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال واقعی است!؟

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سال گذشته در بازدید از ایران‌خودرو هشت فرمان داد که یکی از آن‌ها شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شد. از قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان نام برده می‌شود. ولی شرایط رسیدن به آن کمی سخت و پیچیده است.