آیا واقعا یارانه خانوارهای فقیر حذف نشده است؟
با وجود تکذیب وزارت رفاه؛

آیا واقعا یارانه خانوارهای فقیر حذف نشده است؟

یارانه شماری از خانوار فقیر دهک اول تا سوم حذف شده است‌ اما با وجود مستندات، اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست این گروه از خانوار نزد «شرق»، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای صادر کرده و ضمن انکار ماجرا، منتشرکنندگان این خبر را تهدید به شکایت کرده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند گزارش‌های مشابهی در حوزه‌های انتخابیه خود دریافت کرده‌اند و از وزیر کار خواسته‌اند پایگاه اطلاعات مالی خانوار را اصلاح و به‌‌روز کند و ظرف مدت دو هفته مشکل حل شود. آنها توضیح می‌دهند که مهلت دو‌هفته‌ای وزارت کار به سر آمده و دولت در این زمینه موظف به پاسخ‌گویی است. «شرق» در ادامه، مستندات خود و اطلاعات هویتی تعدادی از این خانوارها را برای بررسی به دست نمایندگان مجلس رسانده است.

در آمد  وهزینه خانوار در سال ۱۴۰۱چه قدر بود؟

در آمد وهزینه خانوار در سال ۱۴۰۱چه قدر بود؟

پایگاه خبری جارستان /وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی جزئیات جدیدی از دخل و خرج خانوار شهری و فقیر در سال۱۴۰۱را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، میانگین درآمد خالص یک خانوار شهری ایرانی در سال گذشته، ۱۶۶میلیون و۶۶۱هزار و ۱۰۰تومان ومیانگین هزینه خالص هم ۱۳۷میلیون و ۱۴۶هزارتومان بوده است. همچنین داده های این گزارش