وزیر راه و شهرسازی خبر داد پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه باقی مانده آزادراه قزوین – رشت

وزیر راه و شهرسازی خبر داد پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه باقی مانده آزادراه قزوین – رشت

جارستان:وزیر راه و شهرسازی، از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه ۸.۳ کیلومتر باقی مانده آزاد راه قزوین رشت خبر داد و عنوان کرد: در طراحی این پروژه پل و تونل تعریف کردیم تا گره مسیر باز و رفت و آمد مردم به سهولت انجام شود. محمد اسلامی در حاشیه بازدید از پروژه باقی مانده آزادراه قزوین