ایران، ترامپ، پمپئو و چند مقام ارشد دیگر آمریکا را تحریم کرد

ایران، ترامپ، پمپئو و چند مقام ارشد دیگر آمریکا را تحریم کرد

جارستان به نقل از ایسنا؛ سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تحریم مقامات ارشد دولت آمریکا بواسطه نقش و دخالت در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون «مقابله با