مبارزه با کرم ساقه خوار برنج در۲۷۰۰ هکتار از شالیزاهای گیلان انجام شد

مبارزه با کرم ساقه خوار برنج در۲۷۰۰ هکتار از شالیزاهای گیلان انجام شد

جارستان:رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از مبارزه بیولوژیک علیه نسل اول آفت ساقه خوار برنج با استفاده از زنبور تریکوگراما در ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از شالیزارهای استان خبر داد. به گزارش ایرنا مسعود الماسی روز پنجشنبه، اظهار داشت: خرداد امسال در مبارزه بیولوژیک علیه نسل اول آفت ساقه خوار برنج با استفاده از