سه هزار هکتار شالیزار آستارا چشم به راه باران و تمهید مسئولان

سه هزار هکتار شالیزار آستارا چشم به راه باران و تمهید مسئولان

جارستان:تنش آبی در سه هزار و ۲۰۰ هکتار شالیزار آستارا  کشاورزان این شهرستان را برای عبور از بحران خشکسالی در انتظار مرحمت آسمان و مدیریت و تمهید مسئولان ساخته است. بندر مرزی آستارا در منتهی الیه غرب گیلان و حاشیه دریای خزر طی سال های گذشته با یکهزار و ۲۰۰ میلیمتر بارش در سال، جزو پربارش