کشف الوار قاچاق و آغاز برداشت پرتقال در تالش

کشف الوار قاچاق و آغاز برداشت پرتقال در تالش

جارستان به نقل از ایرنا؛ سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش از کشف ۷۰۰ قطعه الوار چوب جنگلی فاقد مجوز حمل و قاچاق خبر داد و سرپرست جهاد کشاورزی این شهرستان نیز آغاز برداشت پرتقال از ۱۰۵ هکتار باغ مرکبات را اعلام کرد. گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش