باران به ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای آستارا خسارت زد

باران به ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای آستارا خسارت زد

جارستان/ایرنا؛ مدیر جهاد کشاورزی آستارا گفت: ۳۰۰ هکتار یا معادل هفت تا ۱۰ درصد شالیزارهای این شهرستان به علت بارش‌های اخیر و ورود روان‌آب‌ها دچار خسارت وِرس یا خوابیدگی شده است. ساسان کارجویان روز پنجشنبه برآورد ریالی خسارت بارش های اخیر به شالیزارها را حدود ۲۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: یک سوم از