افزون بر ۱۶ هزار تن فندق در گیلان برداشت شد

افزون بر ۱۶ هزار تن فندق در گیلان برداشت شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۱۶ هزار و ۴۴۰ تن محصول فندق طی امسال در این استان خبر داد. مسعود الماسی روز سه شنبه در این باره اظهار داشت: این میزان محصول فندق به ارزش اقتصادی هشت هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال در ۱۹۰ هزار هکتار از باغهای فندق