۶۵ درصد محصول مرکبات باغات گیلان برداشت شد

۶۵ درصد محصول مرکبات باغات گیلان برداشت شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاکنون ۶۵ درصد محصول تولیدی باغات مرکبات استان برداشت شده است. سید علی موسوی روز شنبه پیش بینی کرد : امسال ۱۹۰ هزار تن محصول مرکبات به ارزش اقتصادی ١٠ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال از باغات استان برداشت شود. وی با بیان اینکه برآوردها حاکی از آن