۵۲۳ میلیارد ریال به بیمه گذاران بخش کشاورزی گیلان غرامت پرداخت شد

۵۲۳ میلیارد ریال به بیمه گذاران بخش کشاورزی گیلان غرامت پرداخت شد

مدیر خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان گفت: امسال ۵۲۳ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی اعم از باغی و زراعی استان پرداخت شده است.  پیمان معمارزاده روز سه شنبه اظهار داشت: این میزان غرامت به ۵۵ هزار نفر از بیمه گذاران در بخش های مختلف کشاورزی استان گیلان پرداخت شده است. وی