تولید ۱۹۰ هزار تن کیوی در گیلان

تولید ۱۹۰ هزار تن کیوی در گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال ۱۹۰ هزار تن کیوی در استان تولید شد. مسعود الماسی روز یکشنبه اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان تولید محصول کیوی در استان گیلان ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. وی سطح باغهای کیوی در گیلان را شش هزار و