شالیکاران گیلان در مزارع دارای منابع آبی از زهکشی استفاده کنند

شالیکاران گیلان در مزارع دارای منابع آبی از زهکشی استفاده کنند

جارستان:رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از شالیکاران خواست تا در مکان های دارای منابع آبی به اندازه کافی، از زهکشی برای خارج کردن آب استفاده کنند. مسعود الماسی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: با توجه به اینکه هم اکنون نزدیک به ۹۵ درصد از کار وجین در مزارع شالیزاری