محصولات ۶۵ هزار کشاورز گیلانی بیمه شد

محصولات ۶۵ هزار کشاورز گیلانی بیمه شد

جارستان-ایرنا:معاون اعتباری و سرپرست خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان گفت: طی سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ محصولات کشاورزی بیش از ۶۵ هزار نفر از کشاورزان استان تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفت. کاظم صفارحمیدی روز چهارشنبه، اظهار داشت: ۳۷ محصول شامل باغی، دام و طیور، آبزیان و محصولات زراعی در استان گیلان می تواند تحت پوشش بیمه کشاورزی