۲۷۶ جعبه تخم نوغان در هفت استان کشور توزیع شد

۲۷۶ جعبه تخم نوغان در هفت استان کشور توزیع شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: ۲۷۶ جعبه تخم نوغان برای پرورش پاییزه کرم ابریشم از ابتدای شهریور ماه در سطح هفت استان کشور توزیع شده است. عدیل سروی زرگر روز چهارشنبه در این باره افزود: این میزان جعبه تخم نوغان در استان های گیلان، گلستان، خراسان رضوی و شمالی،